10 vragen over het Capaciteitstarief en de digitale meter

1. Wat is het Capaciteitstarief?

Het capaciteitstarief is een nieuwe berekening voor je gebruik van het elektriciteitsnet. Voor klanten met een digitale meter wordt deze bijdrage berekend volgens het gemiddelde van hun gebruikspieken. Het andere deel van de nettarieven wordt nog steeds berekend op basis van het verbruik. Meer informatie van het capaciteitstarief vind je op deze website van de VREG.

2. Hoe wordt het capaciteitstarief berekend?

Jouw digitale meter registreert de hele dag door uw verbruik, en berekent telkens het gemiddelde per kwartier. Dat is het kwartiervermogen (in kW). Jouw maandpiek is het hoogste kwartiervermogen in 1 maand. Anders gezegd: in dat kwartier belastte u het net het meest. Het gemiddelde van jouw maandpieken van de afgelopen 12 maanden is jouw gemiddelde maandpiek. Jouw leverancier rekent het capaciteitstarief aan op basis van die gemiddelde maandpiek. Is jouw maandpiek in een bepaalde maand lager dan 2,5 kW? Dan rekent de netbeheerder voor het capaciteitstarief toch met een ondergrens van 2,5 kW. Zo betaalt iedereen sowieso een minimumbijdrage van 2,5 kW voor zijn gebruik van het net.

Wil je zelf een simulatie maken van je toekomstig nettarief met capaciteitstarief, dat kan je dan hier doen.

3. Betaal je ook een capaciteitstarief als je beschikt over een analoge in plaats van een digitale meter?

Heb je een klassieke meter? Dan betaal je het capaciteitstarief voorlopig als een vast bedrag, tot je een digitale meter krijgt.Met een klassieke meter ziet de netbeheerder wel hoeveel je verbruikt, maar niet hoeveel elektriciteit je tegelijk gebruikt. Dus kan hij ook geen maandpieken meten. Dat vast bedrag komt overeen met de minimumbijdrage van 2,5 kW die ook iedereen met een digitale meter minstens betaalt. Alle andere netkosten blijf je betalen op basis van jouw verbruik (in kWh). Je betaalt daarom een hoger nettarief per kWh dan iemand met een digitale meter.

4. Bestaat er al een tariefkaart van het komende capaciteitstarief?

Zeker, de tarieven die de netbeheerders voor het capaciteitstarief zullen gebruiken kan je terugvinden op de website van de VREG via deze link

5. Komt het capaciteitstarief extra boven op de huidige factuur?

Het capaciteitstarief is een andere berekening van energieregulator VREG voor de netwerkkosten. Hierdoor gaat de VREG ervan uit dat alle Vlaamse huishoudens en professionelen met een aansluiting op het laagspanningsnet evenredig bijdragen in de netwerkkosten. Het is dus geen extra tarief op je elektriciteitsfactuur! De gedetailleerde informatie van de berekening van het capaciteitstarief vind je terug op de site van de VREG.

6. Kan je zelf je piekverbruik opvolgen via mijn.fluvius.be?

Je kan zeker je piekverbruik opvolgen via mijn.fluvius.be, maar een belangrijke beperking hier is dat het piekverbruik pas na het verstrijken van de maand op mijn.fluvius.be wordt geplaatst. het gevolg is dat het niet mogelijk is om via mijn.fluvius.be actief je piekverbruik te gaan sturen.

7. Moet je om je piekverbruik en capaciteitstarief actief te gaan beheren een Dongel op je digitale meter aansluiten?

Dat klopt inderdaad, het voordeel van een dongel op je digitale meter aan te sluiten is dat je steeds je momentaan verbruik kan aflezen.  Hierdoor is het ook mogelijk om te zien wanneer je effectief een piek aan het maken bent. Belangrijk is natuurlijk dat de app die bij de Dongel hoort je een alarm geeft op het moment dat je een nieuwe piek aan het creëren bent. De Flow-energy app is hiervan een goed voorbeeld.

8. Is het capaciteitstarief verschillend per energieleverancier?

Neen, het capaciteitstarief wordt door de netbeheerder bepaald en is dus onafhankelijk van je energieleverancier.  wat wel belangrijk is is dat het capaciteitstarief verschillend is per netbeheerder.  Wil je weten welk capaciteitstarief jou netbeheerder toepast?  Dat kan je op deze pagina van de VREG raadplegen.

9. Mag ik mijn toestellen nog op hetzelfde moment gebruiken?

Ja en neen, zet gerust de radio of TV aan tijdens het koken of strijken. Maar een elektrisch- of inductie vuur kan voor een hoge piek zorgen in combinatie met bijvoorbeeld een vaatwasser, wasmachine of droogkast. Probeer die dus zoveel mogelijk afzonderlijk te gebruiken.

Voor ‘grootverbruikers’, zoals een warmtepomp, airco of elektrische wagen met laadpaal is het belangrijk om je verbruik te gaan spreiden. Stuur deze toestellen slim aan, laad bijvoorbeeld je wagen zoveel mogelijk traag op of investeer in zonnepanelen, eventueel met een thuisbatterij.

10. Tellen je maandpieken van vóór 01 januari 2023 mee voor het capaciteitstarief?

Nee, enkel maandpieken gemeten met je digitale meter vanaf 1 januari 2023 tellen mee in de berekening van de gemiddelde maandpiek.

Ontvang je bijvoorbeeld in april 2023 een afrekeningsfactuur? Dan zal het deel van de factuur voor de maanden januari en februari maart 2023 een afrekening op basis van de nieuwe nettarieven zijn. Enkel je maandpieken van januari, februari en maart tellen mee voor de berekening van de gemiddelde maandpiek, ook al zijn er eerdere maandpieken beschikbaar. Als je veel energieverslindende toestellen hebt, zorg je er dus best voor om je verbruik zoveel mogelijk te spreiden vanaf de eerste dag, 1 januari 2023.